2578 4427 Sellegårde Vest 56, Ø Hurup, 9560 Hadsund annalund@kliniklyset.dk
Debatgruppe

I efteråret fik jeg en idé:
En debatgruppe, hvor vi forholder os til, hvad vi kan bruge reinkarnation (genfødsel) – karma og regression til i vort daglige liv.

Dennis Søndergaard kanaliserede for kort tid siden Quan Yin  – det er hende, som jeg kalder Østens Moder Maria.
Det gik kort fortalt ud på, at vi skal give slip på, hvem vi var – og redefinere os selv.
Det er jeg så gået i gang med bl.a. ved at sende live på min facebook-side, Klinik Lyset, og nu har jeg taget dette initiativ til en debatgruppe.

Viden om os selv og tidligere inkarnationer kan være en hjælp til at redefinere os selv, give slip og komme videre.
Det er min personlige erfaring, og det kommer jeg til at give flere eksempler på. Reinkarnation betyder “tilbage i kødet”. Dvs. sjælen vender tilbage til kroppen efter at have været i mellemlivs-tilstanden i en kortere eller længere periode. I disse tider oftest en kort periode, da de fleste sjæle har meget travlt med at komme videre i deres udvikling i Jordens skole.

Når vi taler om reinkarnation (genfødsel), må vi også tale om karma: Som vi sår skal vi høste. Dvs., at det som vi sender ud, får vi igen – før eller senere. Alt det har jeg skrevet om i min bog, “Sjælerejser i tid og rum”, som jeg vil citere fra i gruppen. Jeg vil fortælle eksempler  på regression, hvor jeg har ført folk tilbage i tiden, så de kunne opleve og få forståelse for det liv, de lever nu og her. Desuden fortæller jeg eksempler fra andre bøger om emnet.

Når jeg skal lave en regression/ sjælerejse, bliver der aftalt et tema for terapien. Dette tema bestemmer, hvad klienten kommer til at opleve.

En aften i gruppen kommer til at forløbe således:
Først en guidet meditation, hvorefter jeg fortæller om emnet ud fra min mangeårige forskning i emnet og min erfaring som regressionsterapeut.
Så kaffepause og oplæg til debat om, hvad vi kan bruge reinkarnation og karma til i dagligdagen.
Hvis deltagerne er indstillet på det, kan vi en enkelt aften lave en kort gruppe-regression.

NB! Nye datoer i 2023 er endnu ikke fastsat.  Som udgangspunkt bliver det kl. 18-20 ca. hver 3. uge. Pris pr. gang 100 kr.