2578 4427 Sellegårde Vest 56, Ø Hurup, 9560 Hadsund annalund@kliniklyset.dk
Foredrag 2

 Behøver du en guide til himlen? 

Med udgangspunkt i min seneste bog, “En guddommelig guide til himlen”, fortæller jeg om livet som spirituelt søgende menneske på jorden. Jeg kommer også ind på, hvilke udfordringer, som møder os på den anden side af vor fysiske død.

Alle kommer i den himmel, som de forestiller sig – eller det helvede, som de forestiller sig, fx hvis de tror på, at de fortjener straf for deres synder! Men helvede er kun en midlertidig illusion – herfra bliver man udfriet efter at have set tilstrækkeligt på den ”video”, man selv har skabt af helvede. I det øjeblik, man beder om det, kommer hjælpen, så man kommer videre – ind i Lysets rige.

 I bogen – og foredraget – gives klart udtryk for, at man ikke skal være bundet af en bestemt religion for at komme i himlen, snarere tværtimod! Gud er hævet over alle religioner, da Gud er ubegrænset – og således heller ikke er begrænset til at være hun eller han.  

Jeg fortæller eksempler fra min bog, ”Sjælerejser i tid og rum”.

Alle mine bøger kan købes ved foredraget.

I foredraget indgår en kanaliseret meditation, + evt. en grupperegression.  

Den engelske korrekturlæser kaldte bogen ”En vejledning fra himlen til at give mening i livet på jorden.” (A guidance from Heaven to make sense of life on Earth.)

Den engelske udgave hedder: “A Celestial Guide to Heaven”.