Foredrag

 

  Ind i Lyset

 

Hvad sker der, når vi dør? Vi, det vil sige vores sjæl, forlader kroppen og går ind i lyset. Foredraget handler om nærdødsoplevelser. Jeg fortæller om dette emne for at forklare, at døden er en smuk oplevelse - i håb om at mindske folks angst for at dø.

 

Jeg har forsket i nærdødsoplevelser i mange år og holdt adskillige

foredrag om emnet. Først læste jeg af ren nysgerrighed, men

efterhånden gik det op for mig, at der er så megen angst for døden

i vort samfund, og det er selvfølgelig angsten for det ukendte.

Kan man finde viden om, hvad der sker, ville folk nok tage det hele

mere roligt. Jeg tror, døden er en smuk oplevelse, som vi bestemt ikke

skal være bange for, og den skal ikke forhindre os i at leve livet fuldt ud.

 

Min viden om dette emne har jeg fra utallige nedskrevne beretninger

fra folk, som har fået lov at kigge over på ”den anden side”.

Jeg kender også et par stykker, som har haft en sådan oplevelse.

Derudover har jeg læst clairvoyantes og mediers beretninger om den

såkaldte død – og masser af litteratur om reinkarnation, som jeg også

selv har skrevet bøger om.

 

Det er et lysfyldt foredrag med håb og tro. Alle kommer i himlen -

helvede findes ikke. Mange møder et lysvæsen, som spørger ind til

deres liv, og nogle ser hele deres liv passere revy. Nogle få, som har

været ovre på den anden side, har fået vist en masse om det liv, som

leves der - og nogle får indblik i fremtiden, både personligt og globalt.

Oplevelserne er de samme overalt i verden uanset religion.

Så du behøver ikke have en bestemt religion for at "komme i himlen".

 

Jeg har skrevet om overgangen i min seneste bog, "En guddommelig guide til himlen".

 

 

 

 

Behøver du en guide til himlen?

 

 

Med udgangspunkt i min seneste bog, "En guddommelig guide til himlen", fortæller jeg om livet som spirituelt søgende menneske på jorden. Jeg kommer også ind på, hvilke udfordringer, som møder os på den anden side af vor fysiske død.

 

Alle kommer i den himmel, som de forestiller sig – eller det helvede, som de forestiller sig, fx hvis de tror på, at de fortjener straf for deres synder! Men helvede er kun en midlertidig illusion – herfra bliver man udfriet efter at have set tilstrækkeligt på den ”video”, man selv har skabt af helvede. I det øjeblik, man beder om det, kommer hjælpen, så man kommer videre – ind i Lysets rige.

 

Andre emner: meditation, din frie vilje, karma, reinkarnation, lidelse, terapi, engle, relationer. I bogen – og foredraget – gives klart udtryk for, at man ikke skal være bundet af en bestemt religion for at komme i himlen, snarere tværtimod! Jeg tror på Gud, men ser det sådan, at Gud er hævet over alle religioner, da Gud er ubegrænset - og således heller ikke er begrænset til at være hun eller han.

 

I forbindelse med emnet regression fortæller jeg eksempler fra min bog, ”Sjælerejser i tid og rum”.

Alle mine bøger kan købes ved foredraget.

I foredraget indgår en kanaliseret meditation, + evt. en grupperegression.

 

Den engelske korrekturlæser kaldte bogen ”En vejledning fra himlen til at give mening i livet på jorden.”

 (A guidance from Heaven to make sense of life on Earth.)

Den engelske udgave hedder: "A Celestial Guide to Heaven".

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Pris pr. foredrag:

Kr. 4000 + transport efter statens regler.

 

 

 

 

                

Sjælerejser i tid og rum

 

I foredraget fortæller jeg om mit livssyn, hvad jeg tror på og lever efter. Reinkarnation er for mig ren logik, og mit verdensbillede hænger uløseligt sammen med det. Jeg har forsket i emnet ved at læse mange bøger om det.

 

Og i mange år har jeg arbejdet med regression, også kaldet sjælerejser. Det er en terapi, hvor man under let trance fører en person tilbage i tiden til tidlig barndom eller tidligere tilværelser på jorden. Somme tider kommer erindring om fostertilværelsen og fødslen frem.

  

I min bog af samme navn som foredraget er der 27 eksempler på sådan terapi, og i mange af dem fortæller folk bagefter, hvad denne indsigt har betydet for dem. Jeg fortæller et uddrag af disse eksempler plus nye, som ikke er med i bogen.

 

Oprindelig var der tekster med i bibelen, hvor Jesus forklarede, at alle mennesker lever mange liv, og hvor han underviste i reinkarnation. Disse tekster blev fjernet på kejserens ordre. Hvis folk fandt ud af, at de kunne frelse sig selv ved at leve et ordentligt liv, havde kirken og kejseren ikke så stor magt.

 

Begrebet karma bliver forklaret. Kort sagt betyder det: "Som du sår, skal du høste." Sagt af Jesus.


Hvis tilhørerne ønsker det, kan jeg lave en kort grupperegression. Det har jeg gjort nogle gange, og der har altid været nogle, som har oplevet noget fra tidligere i dette eller forrige liv.