2578 4427 Sellegårde Vest 56, Ø Hurup, 9560 Hadsund annalund@kliniklyset.dk
Kanaliseringer

Kanaliseringerne står i omvendt kronologisk rækkefølge

Min morgenmeditation søndag den 10. april 2022

Jeg oplever at jeg står på toppen af et højt bjerg. Neden for bjerget står hele menneskeheden. Jeg ser mennesker, så langt øjet rækker. Nu føler jeg mig overskygget af et stort væsen, som taler igennem mig. Jeg føler, at det er Jordens ånd, Gaias ånd.

”Jeg er Gaia – jeg taler til jer mennesker. Jeg har et budskab til jer. I står nu ved en milepæl i Jordens historie, i Menneskehedens historie. Det er nu, I skal se jer for, og I skal høre efter og mærke inden i jer selv, hvad er sort, hvad er hvidt, hvad er gråt, hvad er rigtigt, hvad er forkert. Der er jo det at sandheden er relativ, enhver har sin sandhed, men der er nogle grundlæggende værdier, som skal gælde for alle: fred og kærlighed – og universel visdom. Der kommer mange modstridende oplysninger til jer for tiden om de ting, der sker i verden. Hvad er sandt, hvad er falsk, hvad er det, I kalder fake news. Hvad sker der rent faktisk i verden?

Der sker nogle ting, som ikke kommer frem i lyset endnu, men efterhånden vil sandheden om, hvad der sker, komme helt frem i lyset. Indtil da må I væbne jer med tålmodighed og være stille og rolige, finde ind i jer selv og være den I er. Find ind i dig slev og vær den du er. Og mærk efter i dit hjerte, hvad der føles rigtigt for dig.

Hvad føles rigtigt for dig at tænke, tro og mene – og gøre. Du er ikke forpligtet til at forholde dig til alt, hvad der sker og alt hvad du hører og ser. Hvil i dig selv – vær den du er, vær i lyset og kærligheden. Det er det vigtigste budskab til jer i dag. Hvad der end sker, må du stole på, at der er en højere mening med det, selv om du ikke kan se den. Vi medgiver, at det kan være svært at skelne, da jeres nyhedsmedier er meget fokuserede på deres sandhed. Send dit lys, din kærlighed, din fred ud i verden. Vær lyset, som kan skinne for andre, vær freden, som du føler i dig selv og giver til andre, vær kærligheden, som du giver til dig selv og andre mennesker. Hvis du føler dig drænet for energi, så gå ud i naturen og lad op.

Fred være med jer.”

Jeg takker for, at jeg fik lov at være Gaias talerør for en stund.

 

KANALISERINGER FRA JESUS

Torsdag aften den 24. februar 2022 opfordrede jeg på facebook til at tænde lys for det ukrainske folk. Da jeg selv havde gjort det, spurgte jeg Jesus, om han havde et budskab. Her er hvad jeg fik:

Kanalisering den 24. februar 2022

God aften

Jeg kommer her i aften for at tale om den kritiske situation, som I befinder jer i her i Europa – efter den russiske invasion af Ukraine i nat. Vi forstår jeres frygt og bekymring, og vi forstår at I finder denne invasion meningsløs. Desværre var det ikke muligt at undgå denne konflikt, trods mange forsøg på forhandling om en fredelig løsning. Der er allerede gået menneskeliv tabt, sådan som I udtrykker det. Husk nu på, at sjælen jo ikke kan dø. De der er omkommet, lever videre i en ikke-fysisk verden, hvor de lever og virker for det bedste, det bedste for verden og for jer alle. Vi ved godt, at I ser dette som en ringe trøst for dem, som har mistet deres kære i krigshandlingerne. Men I må vide, at de nu er i de bedste hænder.

Lad ikke frygt og panik styre jeres liv og jeres handlinger. Krigen kommer kun til at foregå i begrænsede områder, således ikke i jeres land. Men der bliver konsekvenser af forskellig art i jeres land og i andre vestlige lande. I må indstille jer på visse begrænsninger i jeres normale liv. Det vil komme lidt efter lidt. Det vil dog ikke blive værre, end at I kan klare det ved at udvise samfundssind og hjælpsomhed. Sørg for at have lidt rigelige forsyninger af mad og andre fornødenheder – uden at hamstre. Hamstring kan føre til, at nogen kan komme til at mangle.

Vi kan ikke oplyse, hvor længe krigen kommer til at vare, da det ikke er helt afgjort. Men trøst jer med, at selv dette er der en mening med, selv om det set fra jeres perspektiv er helt meningsløst. Det er NU, I har chancen for at vise næstekærlighed over for et hårdt prøvet folk, som længe har levet med undertrykkelse. Dette fører til, at der bliver ryddet op på flere planer. Og det er en krig uden en egentlig vinder, idet prisen er alt for høj.

Det ukrainske folk og det russiske folk er søstre og brødre og har levet side om side i flere hundrede år. De har ikke lyst til at slå hinanden ihjel, og det vil lægge en dæmper på krigen. Selv en diktator har begrænset magt til i længden at kunne styre sit folk.

Vær fortrøstningsfulde. Det får en ende.
Send lys, fred og kærlighed til det ukrainske og det russiske folk. Bed om, at hærskarer af engle kommer til hjælp og med deres kærlige energi støtter alle initiativer, som kan føre til fred.

Jeg er hos jer. Jeg er med jer.
Jeg er Jesus

Kanalisering 9. februar 2022

God aften søstre og brødre

Vi er kommet her for at tale om den nye tid. I er alle med i opvågningsprocessen, nogle mere bevidst end andre. Vær ikke bekymret, du som ikke har engageret dig så meget endnu. Ingen vil blive ladt i stikken. Opvågningen er for alle.

De mere oplyste går foran og viser vejen, som I skal betræde. Det handler om kærlighed først og sidst. Den kærlighed som i bibelen kaldes næstekærlighed, kærligheden til alt og alle, den universelle kærlighed. Det er den som binder det hele sammen. Det er den højeste energi, den med den højeste frekvens. Derfor er det også den, I skal bruge til at skabe den nye verden.

Åbn jeres hjerter for lys, visdom og kærlighed.

Lad disse højfrekvente energier strømme ud fra jeres hjerter – ud i verden, hvor de forplanter sig længere og længere ud i universet. Således er I med til at højne vibrationerne til gavn og glæde for jer selv og de mange. Lad være med at gruble over fortiden. Tiden er inde til fornyelse, ikke til fortabelse i det, som var.

Forestil jer livet sådan som I ønsker det – og jorden som I ønsker den. Lad visdommen og kærligheden bemægtige sig jeres sind og jeres følelser, så I kan skabe den nye jord. Brug al jeres positive kraft på det. Lad negative følelser og tanker fordampe ud i den blå luft, så I ikke tynges af dem mere. Når I oplever svære stunder, ræk da ud efter hjælp fra engleriget, og husk at jeres skytsengle altid og til evig tid er hos jer og støtter jer.

Ærkeenglene er der også for jer, og har I brug for beskyttelse, kan I bede Ærkeenglen Michael om at lægge sin mørkeblå kappe omkring jer og bede ham stå vagt hos jer med sit sværd, Sandhedens sværd.

Ærkeenglen Rafael vil til enhver tid gerne heale jer med sin smaragdgrønne flamme, og I kan bede mig, Jesus, om at heale jer, når I har brug for det. Måske har I hørt om mit virke som healer på jorden, hvor mange blev helbredt. I disse tider handler det ikke så meget om fysisk helbredelse, da denne ikke er vigtig for sjælens udvikling. Mange sjæle er inkarneret i dysfunktionelle kroppe som led i deres udvikling. De har selv valgt dette, og de, som står dem nær, har ligeledes valgt dette som led i deres udvikling.

Jorden står over for at tage et kæmpeskridt i sin udvikling. De mørke kræfter, som længe har spillet med musklerne, står for fald, men de har indflydelse en tid endnu. Strål dit lys ud – og bidrag dermed til at oplyse mørket. Fyld dig med lys hver dag – og send det ud i universet. Vær lysarbejder og slut dig dermed til store hærskarer af lysarbejdere, som arbejder for at højne jordens og menneskehedens vibrationer til gavn for helheden. Vi er alle ét, intet kan skille os ad.

Vær velsignet, du som modtager dette budskab.
Jeg er Jesus. Jeg er med dig.