2578 4427 Sellegårde Vest 56, Ø Hurup, 9560 Hadsund annalund@kliniklyset.dk
Soul Body Fusion

NYT TILBUD

Jeg ønskede at give behandlinger igen fra 1. september 2022 og lagde ud med et tilbud på Soul Body Fusion®. Men ingen tog imod tilbuddet!

Så nu laver jeg nyt tilbud:
Fra 1. maj og indtil videre kan du få 3 x Soul Body Fusion® for kun kr. 700, hvis du betaler for alle tre behandlinger fra start,
ellers kr. 250 pr. gang. 1. gang fungerer bedst med fysisk fremmøde, de andre to gange kan fint klares pr. tlf. Det har jeg gode erfaringer med.
Man skal helst have 3 behandlinger inden for 3-4 uger. Derefter kan man nøjes med opfølgning engang imellem efter behov.

Vi får altid støtte fra englene til Soul Body Fusion®. Det er en ganske enkel behandling, som er ‘opfundet’ af amerikaneren Jonette Crowley på en rejse, hvor hun deltog i en konference med flere foredrag, deriblandt hendes eget. En morgen læste hun om, at sjælens og kroppens vibrationer ikke altid passer sammen. Hun undersøgte da, om det gjaldt for hende selv, og opdagede, at der var lidt divergens. Derefter bad hun om, at de to vibrationer måtte finde samme leje – og følte, at det gav velvære i kroppen. Siden opdagede hun, at hos mange mennesker er der større forskel på disse vibrationer, og de kan harmoniseres ganske enkelt. Hendes guider fortalte hende, at hun skulle undervise i det og kalde det Soul Body Fusion.®
Hun skrev senere en bog om denne rejse og om behandlingen, “Soul Body Fusion – krop og sjæl i harmoni”. Se også jonettecrowley.com

Soul Body Fusion® er en fantastisk  teknik til få sjælen bedre integreret i kroppen. Du bliver fyldt af din sjæls højeste lys, som virker healende, og du føler dig mere groundet og hel. For nogle har 3 x SBF ført til et vendepunkt i deres liv pga. den bedre sjælskontakt.
Ring gerne for mere information og for tidsbestilling.